Vi är Snabba!

Vår intention, att vara
den snabbast växande
operatören i Sverige!


Om Gothia Telecom

Affärsidé och framgångsfaktorer

Gothia Telecom ska förenkla och förbättra med kvalificerad rådgivning inom telecom
och angränsande områden så att kunden känner en märkbar värdetillväxt och trygghet.
Gothia Telecom ska vara Sveriges billigaste telefonoperatör men även Sveriges tryggaste.

Visioner och mål

Kommunikation har en nyckelroll i livet, både för privatlivet och näringslivet, som garant för att den tekniska
men även de ekonomiska kraven som våra kunder ställer på oss som sin telefonoperatör svarar mot de krav på trovärdighet som en effektivt fungerande telefoni marknad ställer på oss har Gothia Telecom som aktör genomgående fokus i alla lägen. Gothia Telecoms vision är att alltid verka till en väl fungerande telefoni i alla avseenden för alla parter.

Värderingar

Trygghet, Teamwork, Ledarskap och Ärlighet är gemensamma för hela GothiaTelecom.
Trygghet står för att alltid verka för en trygg lösning för både kunder och samarbetspartners så vi alltid med vår lokala kunskap inom detta område verkar för att alltid se till alla parters bästa, och inte bara den enklaste lösningen för Gothia Telecom. Teamwork står för att komma fram till de bästa lösningarna i samarbete med kollegor och kunder. Detta samarbete är en förutsättning för att kunna leverera rätt kompetens och rätt lösning utifrån specifika behov. Ledarskap innebär att Gothia Telecom ska leda utvecklingen genom nytänkande och handlingskraft i alla avseenden. Ärlighet, slutligen, betyder att hålla vad som utlovats och överträffa de förväntningar som ställs. De långsiktiga målen innefattar en fortsatt ledande position, att vara den ledande aktören i branschfrågor, en bibehållen position som branschens bästa arbetsplats samt konsolidering med fokus på lönsamhet.

Välkommen till oss på Gothia Telecom!