Integritetspolicy - Gothia Telecom

Personuppgiftslagen (1998:204)
SFS nr: 1998:204
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1998-04-29
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1969
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet
kränks genom behandling av personuppgifter.

Vi bryr oss!

Gothia Telecom arbetar oförtröttligt med att värna om våra kunders integritet.
Vi ökar säkerheten för att inte hasardera våra kunder eller besökares integritet.

Gothia Telecom uppdaterar kontinuerligt system, hemsida och tjänster för att alltid operera säkerhetshöjande. Det är viktigt för oss att alltid skydda våra kunders personuppgifter samt
annan användarinformation som vi har under vår kontroll.

Personuppgiftsbehandling

Gothias behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen
(SFS 1998:204), kallad PUL i vardagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Syfte

Inom Gothia sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Gothia i samband med tecknande av abonnemang, köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att Gothia skall kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Gothia skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Utlämning av uppgifter

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Gothias samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Gothia. Då handlar det om att administrera
eller fakturera Gothias produkter och tjänster på uppdrag av Gothia Telecom.

Utlämning av kataloguppgifter sker till katalog- och nummerupplysningsföretag enligt vad som stadgas i lagen om elektronisk kommunikation 6 kap 15 och 16 §§ samt för marknadsföringsändamål. Hänsyn tas givetvis till vad lagen stadgar om tystnadsplikt för dem som helt eller delvis återkallat sitt samtycke enligt de allmänna villkoren till sådan utlämning. 

Om cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.


På Gothias webbsidor loggas IP-nummer för att kunna spåra missbruk samt används cookies.
Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan och / eller ger oss statistik om användandet av hemsidan. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med tjänster eller personer. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras av Gothia via cookies.

Gothias cookies

Syftet med att använda kakor på denna webbplats är för att kunna säkerställa att du loggat in på webbplatsen och för att du därigenom skall slippa logga in på varje ny sida du besöker. Vi använder även kakor för att kunna räkna antalet användare och trafik . Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

Så kan du undvika cookies

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera kakor manuellt från din hårddisk när som helst.
Väljer du att inte acceptera kakor kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar.
För mer information om kakor se www.pts.se/cookies

Blockera?

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Övrigt

Gothia Telecom äger de fullständiga rättigheter till att göra ändringar i denna information löpande, 
när de blir gällande görs dem tillgängliga här på www.gothiatelecom.se alltså vår hemsida.

© Gothia Telecom 2011                                                                              Högst upp på sidan